czwartek, 10 maja 2012

Environment Variables

Zmienne środowiskowe na windows można na szczęście zapisać:

zmienne sytemowe:
reg save "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" env_var_system.bkp

zmienne użytkownika:
reg save "HKCU\Environment" env_var_user.bkp

Odtwarzanie zmiennych można uzyskać wykonując odpowiednio:
reg restore env_var_system.bkp
reg restore env_var_user.bkp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz