środa, 26 grudnia 2012

Malinowo :)

W tym roku Mikołaj był przesłodki. Jak malina. Więc zaczyna się zabawa z nową płytką, czyli Raspberry Pi. Oby tylko czasu starczyło...

Pracę z Raspberry Pi wypada rozpocząć od przygotowania karty SD. Minimalny rozmiar karty do 2GB, ja użyję 8GB klasy 10.

Po włożeniu karty do czytnika, sprawdzamy urządzenie skojarzone z kartą:
df -h

Zakładajac, że jest to sdb, należy odmontować kartę:
sudo umount /dev/sdb1
a następnie za pomocą dd skopiować obraz na kartę
sudo dd bs=1M if=./2012-12-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
Pomimo wielu zalet, dd ma zasadniczą wadę - nie informuje o postępie kopiowania. Jednakże można zmusić dd do współpracy. Najpierw trzeba poznać PID procesu. W tym celu otwieramy drugą konsolę:
ps aux | grep dd.*wheez
a następnie wysłać sygnał do procesu:
sudo kill -USR1 <PID>
W pierwszej konsoli dd łaskawie ujawni swoje tajemnice:

Kiedy karta jest gotowa, można za pomocą Gparted rozszerzyć partycję, tak by zajmowała całą kartę, jednakże nie jest to konieczne. Przy pierwszym starcie uruchomi się raspi-config, który umożliwia wstępną konfigurację malinki:


Z przydatnych ustawień:
  • expand_rootfs
  • change_pass
  • change_locale
  • change_timezone
  • ssh
  • boot_behaviour
Jeśli czegoś nie ustawimy, można konfigurator uruchomić ponownie:
sudo raspi-config
Po zakończeniu konfiguracji można się zalogować do systemu.

Pierwszym krokiem po uruchomieniu, jest nadanie stałego IP.
W pliku /etc/network/interfaces należy wpisać (wybierając odpowiednie IP :) )
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

# w moim przypadku nie używam sieci bezprzewodowej
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp

Jeśli nie chcemy używać domyślnego użytkownika (pi), można dodać własnego:
sudo adduser myuser
A następnie nadać mu nieco większe uprawnienia:
sudo visudo
wpisując
myuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Możemy jeszcze dodać naszego użytkownika do tych samych grup, do których należy pi. W tym celu (bedąc zalogowanym jako pi) wykonujemy polecenie:
sudo usermod -a -G adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,netdev,input myuser
albo mniej zrozumiałe polecenie:
sudo usermod -a -G `groups | sed -e 's/pi //g;s/ /,/g'` myuser

Po przelogowaniu się na naszego nowego użytkownika możemy sprawdzić czy się udało:
groups

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz